Po ranní mši svaté náš pan farář požehnal všem koledníkům a ti poté vyrazili vstříc domovům, aby mohli přinášet lidem radost, popřáli zdraví a Boží požehnání do nového roku 2023.

V rámci koledování jako tradičně probíhala i Tříkrálová sbírka, při které se letos vybralo rekordních 77 629,- Kč, což potvrzuje rostoucí trend této sbírky. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo přispěli.