Program:

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:30 Mše svatá
Bohoslužba s biblickým čtením a připomínkou oběti Ježíše Krista.
17:30 - 20:00 Doprovodný program pro děti v okolí kostela
Stanoviště s různými aktivitami pro děti. Na organizaci se podílí Městský klub mládeže Adamov, výtvarný obor ZUŠ Adamov a Kolo-kolo, z.s.
17:30 - 20:30 Volná prohlídka kostela
Přijďte si prohlédnout kostel a Světelský oltář.
19:00 - 19:30 Loutkové divadlo
Pohádka pro nejmenší.
20:00 - 20:30 Komentovaná prohlídka Světelského oltáře
Průvodce posluchače seznámí s historií, významem i kompozicí památného vyřezávaného oltáře.
20:30 - 21:15 Přednáška o Jeruzalému
Ohlédnutí za nedávnou poutí farníků do Svaté země.
21:15 - 22:00 Příležitost k rozhovoru