Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 7.6. do 7.6.2024

Den Čas Místo a text
pátek
7.6.
16:00 farní kostel sv. Barbory: Noc kostelů
Program:
16:00-17:00 Mše svatá
17:00-22:00 Kostel otevřený k návštěvě
17:30-20:00 Program pro děti v okolí kostela
17:30-18:00 Vystoupení hudebního oboru ZUŠ
18:30-19:00 Vystoupení tanečního oboru ZUŠ
20:00-20:30 Komentovaná prohlídka Světelského oltáře
20:30-21:00 Varhanní hudba
21:00-21:30 Modlitba a písně chval
21:30-22:00 Ticho jako v kostele
Přijďte navštívit náš kostel, rádi vás uvidíme.
členové Římskokatolické farnosti Adamov